Bränsle- eller boardfabrik

Högre intäkter
 • Högre produktion - ingen råvara eldas upp.
 • Hög tillgänglighet genom enkel konstruktion.
 • Hög tillgänglighet genom låg brandrisk.
 • Bättre produktkvalitet – ingen aska från torken.
 • Värmeproduktion kan bli en intäktskälla.

 • Lägre kostnader
 • Energiförbrukningen sjunker ca 85 %.
 • Eventuell olja fasas ut.
 • Lägre råvarukostnad.
 • Lägre underhållskostnader.

 • Lägre investering
 • En ScanDry tork kostar mindre än
  en konventionell torkanläggning

 • Miljö
 • Inga emissioner ger en friare placering.
 • Inga emissioner ger enklare tillståndsprocess.
 • Inga klagomål från närboende.
 • Liten risk för bränder och explosioner.
 • Valid HTML 4.01 Strict