Hållbar utveckling
 • Praktiskt taget inga emissioner till omgivningen.
 • Ingen plym av ånga, rökgas och organiska ämnen
  från torkgodset.
 • Skapar betydligt mer energi än den förbrukar.
 • Ett av få sätt att kraftfullt öka elproduktionen från
  biobränslen.
 • Fossila bränslen ersätts genom att:
  • det blir mer upptagen energi från samma mängd biobränsle
  • biopannan ger större effekt från samma mängd biobränsle
  • mera biobränsle kan tillföras i samma panna
  • biobränslenas konkurrenskraft ökar
 • Produktens LCA (Life Cycle Analyse) förbättras avsevärt.
 • Valid HTML 4.01 Strict