Lägre bränsleskatter.
Mindre behov av utsläppsrättigheter.
Industripanna
Torkning av fuktiga bränslen vid t.ex. en barkpanna blir
mycket lönsam med ScanDry-tekniken om olja eller kol
används på marginalen.
Torkningen styrs till en fukthalt som är lämplig för pannan.

Högre intäkter
 • Biopannans effekt ökar ca 30 %.
 • Produktionen av elcertifikat ökar vid mottryck.
 • Ökad tillgänglighet genom god fuktkontroll.
 • Ökad reglerbarhet med det torra bränslet.

 • Lägre kostnader
 • Biobränslevärdet ökar ca 15 %.
 • Eventuell olja ersätts av biobränsle.
 • Eventuellt behov av torrflis elimineras.
 • Lägre underhållskostnader.
 • Mindre bränslehantering.

 • Undvik investeringar i
 • Ny större fastbränslepanna.
 • Barkpress och pressvattenrening.
 • Rökgaskondensering.
 • Större bränslelager.

 • Vid nybyggnad
 • En anläggning för torra bränslen.
  är betydligt billigare än en för fuktiga
 • Bränsleutnyttjandet ökar ytterligare.
 • Elproduktionen ökar ytterligare.
 • Valid HTML 4.01 Strict