Kraftvärmepanna
Torkning av fuktiga bränslen vid en kraftpanna blir lönsam med ScanDry-tekniken speciellt om olja eller kol används på marginalen.
Torkningen styrs till en fukthalt som är lämplig för pannan vid den aktuella lasten.

Högre intäkter
 • Biopannans effekt ökar ca 30 %.
 • Den årliga drifttiden för kraftverket förlängs och
  elproduktionen ökar 30 - 40 % genom att
  rökgaskondenseringen minskar.
 • Ökad tillgänglighet genom god fuktkontroll.
 • Produktionen av elcertifikat ökar 30 – 40 %.
 • Ökad tillgänglighet genom god fuktkontroll.

 • Lägre kostnader
 • Biobränslevärdet ökar ca 15 %.
 • Eventuell olja ersätts av biobränsle.
 • Lägre bränslepris.
 • Mindre behov av annan prod. höst/vår.
 • Lägre bränsleskatter
 • Mindre behov av utsläppsrättigheter.
 • Valid HTML 4.01 Strict