Källa: Svensk Energi, foto Krister Carlsson
Kundnytta och affärsidé
ScanDry utvecklar och levererar torkanläggningar för biobränslen.
Låga driftkostnader och obetydlig miljöpåverkan kännetecknar tekniken.
Kundnyttan består av ökade intäkter, betydligt reducerade kostnader och en anpassning till hållbar produktion t.ex. genom oljeersättning och ökad produktion av grön el.
Kundnyttan vid olika tillämpningar
Industripanna
Kraftvärmepanna
Bränsle och boardfabrikerValid HTML 4.01 Strict