Processen
  • Torkning genom avfuktning i en sluten krets.
  • Förångningsvärmet stannar i torken.
  • Endast värme för värmning av godset krävs.
  • Effektiv indunstning av torkmedlet.
  • Kondensatet renas till dagvattenkvalité.


  • Valid HTML 4.01 Strict