ScanDry tekniken
ScanDry konceptet innebär en helhetssyn på produktens livscykel.
Process
Kontaktapparat
Enkla lösningar
Konstruktion
Korrosion
Tillverkning
Start
Drift
Tillgänglighet
Uppföljning
Underhåll
Sluten
Trycklös
Få rörliga delar
Inga snäva passager
Allt i korrosionssäkert material
Avvägning verkstad – platsmontage
Startas kall med successiv uppvärmning
Enkel process ger enkel drift
Få slitdelar och inga tändkällor
Registrering av processdata
Lätt att tömma, stora serviceöppningar,
snabb nedkylning, ståhöjdValid HTML 4.01 Strict