Varför bränsletorkning

Ekonomi
 • Hela systemet blir mindre resurskrävande.
 • Högre utbyte.
 • Lägre kostnader.

 • Energi
 • Torkning ökar energiutvinningen från fuktigt
  bränsle med 10-20%.
 • Pannverkningsgraden ökar genom att vatten försvinner ur rökgasen
  samt genom att rökgasen kyls bättre i pannan vilket ger ytterligare 3 – 6 %.
 • Askmängden från pannan minskar vilket ger mer energi och lägre askkostnad.
 • Nedbrytningen av bränslet vid lagring stoppas.

 • Effekt
 • Uteffekten i en befintlig panna för fuktiga bränslen ökar ca 15 % när
  det tidigare bränsleflödet torkas.
 • Uteffekten kan ökas ytterligare 10 – 15 % med mer bränsle upp till ursprunglig rökgasvolym.
 • Bättre styrning av förbränningsprocessen
 • Effektökning med en bränsletork kostar mindre än en ny panna för fuktigt bränsle.

 • Elproduktion
 • I ett kraftvärmeverk med rökgaskondensering flyttas energi från rökgaskondensorn
  till kraftproduktionen som ökar ca 25 %.
 • Kraftvärmeverkets drifttid ökar eftersom värmeproduktionen sjunker.

 • Hantering
 • Bränslets vikt minskar med 30 – 60 %.
 • Färre transporter och lägre bränsleförbrukning
 • Bränslelagret rymmer mer nyttig energi.
 • Högre kapacitet och lägre slitage i transportörer

 • Investering
 • En panna för torrt bränsle är betydligt billigare än en för fuktigt.
 • Kostnaden för alla bränslesystem minskar med avtagande fukthalt.
 • En ny anläggning med bränsletork och pulverpanna blir billigare än en panna
  för fuktigt bränsle och rökgaskondensor.

 • Miljö
 • Bättre resursutnyttjande
 • ScanDry torken ger praktisk taget inga emissioner.
 • Mindre bränsle och avgaser vid transporter.
 • Lägre utsläpp från förbränning.
 • Valid HTML 4.01 Strict